Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát, a cookie-kal kapcsolatos irányelv értelmében. Bővebb info : Tájékoztató a sütik "cookie-k" alkalmazásáról.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató
1. Adatkezelő azonosítása
A https://www.kandallos.hu/ internet címen elérhető webáruházat a
TECHNICAL Tüzeléstechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
Rövidített név: TECHNICAL Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-161730
Adószám: 10685323-2-42
Székhely: Magyarország, 1103 Budapest, Kőér u. 16.
Üzleti tevékenység helye: Magyarország, 1103 Budapest, Kőér u. 16.
E-mail cím: info@technical.hu
(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.
2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya
2.1. Adatkezelő a Felhasználók adatait elsősorban
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation
- Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban:
GDPR),
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény (Ekertv.)
rendelkezései alapján kezeli.
2.2. Jelen tájékoztató hatálya a https://kandallos.hu/ webhely (a továbbiakban:
webhely) használata, az ott elérhető szolgáltatások igénybevétele és a
webáruházban leadott megrendelések teljesítése során megvalósuló
adatkezelésre vonatkozik.
2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző, a webhely
szolgáltatásait használó, valamint Adatkezelőtől terméket megrendelő
természetes személyek.
3. Az adatkezelés jogalapja
3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket
illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó
hozzájárulása, a megrendeléssel kapcsolatos adatkezeléseket illetően a GDPR
6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.
3.2. A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében Felhasználó a
hozzájárulását a vonatkozó helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkozat
előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót
Felhasználó bármikor, a honlap minden oldalának alján megjelenő
„Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az e pontban említett
adatkezelési nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató”
szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő
biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az
adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó
kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma
ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti
kezeléséhez.
3.3. Egyes esetekben jogszabály kötelezi Adatkezelőt bizonyos adatkezelési
műveletek végrehajtására, illetve jogos érdeke is lehet jogalap az adatok
kezelésére. Ezekről részletesebben lentebb, az egyes adatkezelésekről szóló
fejezetekben olvashat Felhasználó.
4. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához
kapcsolódó adatkezelés
4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden
Felhasználó, a webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől
függetlenül.
4.2. Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás nyújtásához technikailag
elengedhetetlenül szükséges adatkezelés tekintetében az Ektv. 13/A. §-a
felhatalmazza az Adatkezelőt a webhely rendeltetésszerű működtetéséhez
szükséges adatok kezelésére. Ennek értelmében az ilyen adatok kezelésének
jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján Adatkezelő
jogos érdeke. E jogalappal Adatkezelő kizárólag olyan adatokat kezel,
amelyek a webhely felhasználóbarát működéséhez szükségesek, és ezen
adatokat csak az ehhez szükséges ideig kezeli. Olyan technikai adatokról van
szó, melyek a webhely oldalainak élvezhető megjelenítéséhez, funkcióinak
rendeltetésszerű és a felhasználó számára kényelmes használatához
szükségesek. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítja Adatkezelő,
valamint más célra nem kezeli. Adatfeldolgozóként a 14. fejezet megjelölt
informatikai szolgáltatókat veszi igénybe Adatkezelő ezen adatok
vonatkozásában. Minderre tekintettel ezen adatok kezelése nem jár
kockázattal a Felhasználóra, ugyanakkor a fenti cél - a webhely
rendeltetésszerű használata – az adatok kezelése nélkül nem valósítható meg.
Adatkezelő jogos érdeke a webhely használhatóságának biztosítása, mivel
szolgáltatását csak így tudja biztosítani, ami a működéséhez elengedhetetlen
feltétel. Ezért a fenti adatokat az itt meghatározott cél elérése érdekében
Adatkezelő a jogos érdeke alapján kezeli, mely jogos érdeke - mivel az
adatkezelés nem jár kockázattal a Felhasználóra - arányosan korlátozza
Felhasználó önrendelkezési jogát.
A látogatáselemzés és marketing tevékenységeket lehetővé tevő adatkezelés
tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a)
pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a webhely
böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató ablakban elhelyezett
jelölőnégyzetek bejelölésével járulhat hozzá a látogatáselemző és a marketing
célokat szolgáló technikai adatgyűjtéshez.
4.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az információtechnológiai
adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a
webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges
adatok körét érinti, az alábbiak szerint.
A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:
- a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási
sorrendje
- Felhasználó által használt eszköz IP címe.
A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre:
- a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási
sorrendje
- a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága
- mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó (csak olyan
webhely esetén, melyen a jelen webhelyre mutató link van elhelyezve)
- a webhelyet meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az
internet-szolgáltató adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez
használt eszköz helyére vonatkozóan)
- webhely böngészése kezdésének időpontja
- a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja
- a webhely böngészésének időtartama.
A webhelyre történő belépési jogosultság ellenőrzése érdekében kezelt
adatok:
- Felhasználó e-mail címe és jelszó (Felhasználó döntése szerint kerülhet
eltárolásra)
- Felhasználó által használt eszköz IP címe.
Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a webhely
felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel
megvalósuló adatkezelés célja a webhely biztonságos és felhasználóbarát
működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, valamint anonim
adatok gyűjtése a webhely használatáról.
Ezen belül:
- Felhasználó böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító
adatok – böngészés idejéig történő – megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által
válik gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül ugyanis Felhasználónak minden
egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat
kellene ismételnie.
Az alábbi célokhoz szükséges adatok anonim módon kerülnek rögzítésre,
azok nem kapcsolhatók személyhez:
- A webhely látogatottságának mérése, a webhely egyes oldalainak
megtekintési gyakoriságának mérése és a webhely egyes oldalainak
böngészési időtartamának mérése azért, hogy a webhelyet a Felhasználók
igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa Adatkezelő.
- Felhasználó (böngészéshez használt eszköze) helyének meghatározása,
Adatkezelő szolgáltatása utáni érdeklődés területi feltérképezése.
- A webhely azonosítása, amelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó
annak érdekében, hogy Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő Felhasználók
egyéb érdeklődési körébe tartozó témákat megismerje, illetve a szolgáltatását
népszerűsítő tevékenység eredményességét mérni tudja Adatkezelő.
Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google
Analytics (Google Inc.) eszközeit használja. A Google Analytics eszközeit
alkalmazó oldalak megtekintése során a Google sütik megjegyzik
a felhasználó által megjelölt preferenciákat és információkat, ami szintén a
webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások
feltérképezéséhez kezelt anonim adatok megismerését jelenti.
Adatkezelő a YouTube szolgáltatását használja saját videói megjelenítéséhez,
illetve Adatkezelő videómegosztó oldalára való látogatást lehetővé tevő
sütiket (YouTube-gomb) a YouTube, LLC. (901 Cherry Ave. San Bruno, CA
94066, USA) biztosítja. A YouTube a szolgáltatásának igénybevétele során
szintén Google sütiket alkalmaz. A YouTube LLC. a Google Inc. tulajdona, a
YouTube videomegosztót a Google Inc. üzemelteti, így a szolgáltatás
használata során megvalósuló adatkezelést a Google Inc. végzi.
A fenti anonim adatokhoz a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA) is hozzáfér, a Google Analytics és a
YouTube eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A Google Inc. a fenti
adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára
célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Google
Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének
összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési
szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott
reklámokat az adott eszközre. A Google Inc. az e pontban írt anonim
adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér
hozzá.
Adatkezelő Facebook közösségi oldalának meglátogatását és jelen
webhelyének a közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését
megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook-like gomb) a Facebook Inc.
szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt anonim adatokhoz a
Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) is
hozzáfér.
A Facebook Inc. ezen szolgáltatásai révén tehát hozzáfér a fentebb írt,
webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások
feltérképezéséhez kezelt anonim adatok köréhez. A Facebook Inc. a fenti
adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára
célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook
Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének
összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési
szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott
reklámokat az adott eszközre. A Facebook Inc. az e pontban írt anonim
adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér
hozzá.
Adatkezelő a fenti szolgáltatók itt írt szolgáltatását felhasználja annak
érdekében, hogy a Felhasználó böngészéshez használt eszközére a
Adatkezelő webhelyének meglátogatását követően saját szolgáltatására
vonatkozó reklámokat juttasson el.
Az alábbi célokhoz rendelt adatok Felhasználó személyéhez kapcsolható
módon kerülnek rögzítésre, de azokhoz csak Adatkezelő fér hozzá:
- felhasználói név és jelszó esetleges eltárolása a könnyebb belépéshez
(Felhasználó döntése szerint)
- Felhasználó belépési jogosultságának ellenőrzése (felhasználói név, e-mail
cím, jelszó).
4.4. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok egy részét a böngészés
idejéig kezeli, bizonyos adatokat – változó időtartamra, de legfeljebb 2 évre –
eltárol.
A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok
(IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) a
böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének
időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen
adatok kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi,
ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás
esetét kivéve (lásd lentebb az "Adatfeldolgozó igénybevétele" című
fejezetben írtakat).
A belépési jogosultság ellenőrzéséhez és a használati jogosultságok
biztosításához szükséges adatok a böngészési munkamenet idejéig (tehát a
webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével
törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját
eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai
adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az "Adatfeldolgozó
igénybevétele" című fejezetben írtakat).
A felhasználói név és jelszó Felhasználó döntése szerint tartósan eltárolásra
kerülhet, ezt a Felhasználó eszközén rögzülő sütik tárolják el, és azok
törléséről Felhasználó gondoskodhat böngészője beállításaiban, így
szabályozva az adattárolás idejét.
A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások
feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai
rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy
személyhez sem. Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a
Google Analytics eszközeit használja. A Felhasználó eszközén csak az a süti
tárolódik, amivel engedélyezi a Google Analytics adatgyűjtését. Ezt ki tudja
törölni böngészője beállításaiban, amivel megszűnik az adatgyűjtés.
Adatkezelő közösségi oldalainak meglátogatását és jelen webhelyének
közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket
szolgáltató Facebook Inc. által is hozzáférhető webhely látogatottságának
méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok a
Facebook Inc. eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2 évig
működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt
eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről, illetve működésük
megakadályozásáról Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője
beállításaiban.
4.5. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében
elkülönülő adatkezelési listákon. A webhely Felhasználóbarát működésének
biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen
meglátogatott oldalak sorrendje) Adatkezelő által nem kerülnek eltárolásra.
Ezen adatokat szolgáltató sütik helyileg a Felhasználó eszközén tárolódnak. A
webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a tárhely szolgáltató
szerverén tárolódnak el.
4.6. Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Google Analytics
és a Facebook Inc. eszközeinek alkalmazásával megvalósuló
információtechnológiai adatkezelésről Felhasználó bővebben tájékozódhat a
honlap böngészésének megkezdésekor felugró figyelmeztető sávból elérhető,
valamint a honlapon a "Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról" feliratra
kattintással elérhető tájékoztatóból, továbbá a Google Analytics
https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support és a Facebook
Inc. https://developers.facebook.com/products oldalán. Adatkezelő a Google
Analytics és a Facebook Inc. által ajánlott funkciók közül csak a fentebb
írtakat veszi igénybe.
5. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés
5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely "Kapcsolat” menüpontjából
elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a
webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet
küldő Felhasználók.
5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján
a Felhasználó hozzájárulása.
5.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
Az e-mail üzenetet küldő Felhasználó:
- vezetékneve,
- keresztneve,
- e-mail címe,
- telefonszáma (megadása nem kötelező)
- a Felhasználó által az üzenetben rovatban esetlegesen közölt további adatai.
A Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai
tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán
szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott
esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri
Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt
személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az
informatikai rendszeréből.
5.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelőtől a kiválasztott termékre történő ajánlat
kérésének lehetővé tétele a Felhasználó számára.
Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
- ajánlat kérése
- üzenet írása
- visszahívás igénylése
- e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail
cím(ek) használatával),
- a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit
Adatkezelő 2 munkanapon belül teljesít,
- összetettebb témákban a Felhasználó kérdésének telefonon történő
megválaszolása.
5.5. Az adatkezelés időtartama: Az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó
igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény
teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az
információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban
az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését
követően törli Adatkezelő az adatokat.
Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek
tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés
jogalapja és időtartama a 8. pontban írtak szerint alakul (megrendeléshez
kapcsolódó adatkezelés).
5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében
elkülönülő adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig.
6. Ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés
6.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely "Ajánlatkérés” menüpontjából
elérhető üzenetküldő felületének használatával az Adatkezelőnek üzenetet
küldő Felhasználók.
6.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján
a Felhasználó hozzájárulása.
6.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
Az ajánlatkérést küldő Felhasználó:
- neve,
- e-mail címe,
- telefonszáma,
- címe (megadása nem kötelező),
- tárgy megnevezése,
- termék megnevezése,
- a Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai.
A Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai
tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán
szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott
esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri
Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt
személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az
informatikai rendszeréből.
6.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelőtől a kiválasztott termékre történő ajánlat
kérésének lehetővé tétele a Felhasználó számára.
Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
- ajánlat kérése a kiválasztott termékre vonatkozóan
- üzenet írása
- visszahívás igénylése
6.5. Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat kérés megválaszolásáig, illetve a
Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az ajánlatkérés
megválaszolását követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az
információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban
az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését
követően törli Adatkezelő az adatokat.
Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek
tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés
jogalapja és időtartama a 8. pontban írtak szerint alakul (megrendeléshez
kapcsolódó adatkezelés).
6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében
elkülönülő adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig.
7. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés
7.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztráló Felhasználók.
7.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján
a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a
webhely főoldalán az „Ügyfélkapu”, majd a „Regisztráció” feliratra kattintva,
a megjelenő adatlap kitöltésével és az adatkezelési nyilatkozat előtti
jelölőnégyzet bejelölésével, végül az „elküld” gombra kattintással adja meg.
7.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Regisztráló felhasználók esetében az
adatkezelés a fent hivatkozott regisztrációs adatlapon feltűntetett, kitöltendő
személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.
7.4. Az adatok köre:
- vezetéknév
- keresztnév
- e-mail cím
- telefonszám
- számlázási név (ha eltér)
- számlázási cím
- szállítási cím
- jelszó.
7.5. Az adatkezelés célja: a webhelyen történő regisztráció, a rendszeres vásárlás
megkönnyítése.
Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
- webhely belépést követő böngészése,
- termék on-line megrendelésének megkönnyítése a megrendelés teljesítéséhez
szükséges adatok eltárolásával, illetve ezen adatok önálló módosításának
lehetővé tétele a Felhasználó számára,
- a korábbi megrendelések eltárolása és hozzáférhetővé tétele a Felhasználó
számára a felhasználói fiókban.
7.6. Az adatkezelés időtartama: A regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés
időtartalma a regisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az
adatkezelés megszűnhet továbbá a regisztráció Felhasználó általi törlésével,
illetve a Felhasználó regisztrációjának Adatkezelő általi törlésével is.
Felhasználó bármikor törölheti regisztrációját, illetve kérheti annak törlését
Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a
kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajt.
7.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében
elkülönülő adatkezelési listán.
8. Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés
8.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó
Felhasználók.
8.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja,
miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a
Felhasználó az egyik fél.
8.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az adatkezelés az alábbi személyes
adatok és elérhetőségek körét érinti.
Természetes személy Felhasználó esetén:
- vezetékneve
- keresztneve
- telefonszáma
- e-mail címe
- számlázási név (ha eltér)
- számlázási cím
- szállítási név (ha eltér)
- szállítási cím (ha eltér)
- megrendelt termék(ek) megjelölése
- megrendelt termék(ek) vételára
- átvétel/kézbesítés módja
- fizetési mód
- megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a
megrendelés teljesítéséhez szükséges információk
- megrendelés időpontja
- fizetés időpontja
- banki átutalással történő előre fizetés esetén a Felhasználó
bankszámlaszáma.
Gazdálkodó szervezet megrendelő képviselője/kapcsolattartója esetén az
adatok köre:
- kapcsolattartó vezetékneve
- kapcsolattartó keresztneve
- telefonszám
- e-mail cím
- jelszó
- számlázási név (gazdálkodó szervezet neve)
- számlázási cím (gazdálkodó szervezet címe)
- gazdálkodó szervezet adószáma
- szállítási név (ha eltér)
- szállítási cím.
Bankkártyás online fizetés esetén a fizetéshez használt bankkártya adatait
Adatkezelő nem ismeri meg, azokat Felhasználó közvetlenül a fizetési
szolgáltatónak adja meg.
8.4. Az adatkezelés célja: A megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése
és teljesítése.
8.5. Az adatkezelés időtartama: A megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti
adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési
kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli
törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek
elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.
A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges
adatok (név, szállítási cím, telefonszám) e célból történő kezelése a kiszállítás
teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok
szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él,
miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez
szükséges mértékben és ideig kezelheti.
A szállítást végző vállalat jogos érdeke lehet azonban az esetleges panaszok,
reklamációk, polgári jogi viták felmerülése esetére a fenti adatok vagy azok
egy részének bizonyos ideig történő megőrzése. Ezt azonban már mint önálló
Adatkezelő végzi, erről bővebb felvilágosítást az adott szolgáltató
adatkezelési tájékoztatójában olvashat Felhasználó. Adatkezelő által
igénybevett ilyen szolgáltatók jelen tájékoztató „Adatfeldolgozó
igénybevétele” című fejezetben találhatók, ahol az adatkezelési
tájékoztatójukat tartalmazó webhelyük elérhetősége is megjelölésre került.
A megrendelés során kezelt esetleges további adatokat – pl. a Felhasználó és
Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei –
Adatkezelő a szerződéskötéstől számított 5 év – a polgári jogi követelésekre
alkalmazandó általános elévülési idő – elteltéig kezeli.
8.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében
elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges
adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési
kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.
9. Garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés
9.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely "Szervíz” menüpontjából
elérhető garanciális hiba bejelentő felületének használatával Adatkezelőnek a
jótállás hatálya alá tartozó termék meghibásodásáról tájékoztatást küldő
Felhasználók.
9.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja,
miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a
Felhasználó az egyik fél.
9.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
A garanciális hiba bejelentő Felhasználó:
- neve,
- e-mail címe,
- telefonszáma,
- vásárlás időpontja,
- vásárlás helye, kereskedő neve
- számlaszám
- számla másolata
- termék megnevezése
- termék cikkszáma
- termék gyártási száma
- a termék beépítéséről történő válaszadás
- szakszerű beépítés időpontja
- jótállási jegy csatolása
- telepítés helye (irányítószám, település, utca, házszám)
- ügyfél által érvényesíteni kívánt igény
- probléma leírása
9.4. Az adatkezelés célja: A jótállás hatálya alá tartozó termék hibájának
bejelentése az Adatkezelő számára, jótállással kapcsolatos ügyintézés, ezzel a
termékvásárlásra vonatkozó szerződéshez kapcsolódó jótállási kötelezettség
teljesítése.
Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
- bejelentés lehetővé tétele és a bejelentés fogadása
- jótállással kapcsolatos ügyintézés
- az ügyintézéshez szükséges kommunikáció folytatása.
9.5. Az adatkezelés időtartama: A jótállási ügyintézés során kezelt adatokat
Adatkezelő az ügyintézést követően még fennálló jótállási kötelezettségének
időtartamáig kezeli.
A jótállási igény bejelentéséről készült jegyzőkönyvet annak felvételétől
számított 3 évig Adatkezelő köteles megőrizni.
9.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében
elkülönülő adatkezelési listán, valamint a jótállási igény bejelentéséről
készült papír alapú jegyzőkönyvben.
10. Adatkezelés az érintett további külön hozzájárulása nélkül, illetve a
hozzájárulás visszavonását követően
10.1. Az érintett Felhasználó hozzájárulásával felvett adatokat az érintett
Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás
visszavonását követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján, az alábbiak
szerint kezelheti Adatkezelő.
10.2. Ha a személyes adat felvételére az érintett Felhasználó hozzájárulásával
került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének
hiányában az érintett Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül,
valamint az érintett Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is
kezelheti az alábbi esetekben:
- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;
- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges;
- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai,
amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az
érintett gyermek.
11. Az adatkezelés további - Felhasználó hozzájárulásától független -
lehetséges jogalapjai
11.1. Az adatkezelés jogalapja továbbá a vonatkozó esetekben a GDPR. 6. cikk (1)
bekezdésének c) pontja alapján történő jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges adatkezelés. Adatkezelő egyes esetekben köteles lehet törvény
vagy más jogszabály által előírt kötelező adatkezelést végezni. Ezen túl az
esetleges hatósági megkereséseket Adatkezelő köteles teljesíteni, melyek
szintén személyes adatok kezelésével, továbbításával járhatnak, ez
Adatkezelőnek szintén jogszabály által előírt kötelezettsége.
11.2. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján tájékoztatjuk továbbá,
hogy Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait annak hozzájárulása nélkül
kezelheti akkor is, ha az adatkezelés a Felhasználó vagy egy másik
természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
illetve az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges - kivéve, ha ezen érdekekkel szemben
elsőbbséget élveznek az érintett Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető
jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek.
11.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A. §-a alapján Adatkezelő az
alábbiakról tájékoztatja továbbá Felhasználót.
Adatkezelő szolgáltatása az Ekertv. értelmében információs társadalommal
összefüggő - elektronikus kereskedelmi - szolgáltatásnak minősül.
Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződés létrehozása,
tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése,
az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos
követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe Felhasználó
azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződésből származó
díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatását igénybe Felhasználó
természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint a szolgáltatás
igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes
adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül
szükségesek. Adatkezelő az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja
meg és minden esetben oly módon üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor
kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben
meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban
ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. (A technikailag
szükséges adatkezelés további jellemzőiről a "Tájékoztató "sütik"
alkalmazásáról" című dokumentum és jelen tájékoztató 4. pontja tájékoztat.)
Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a
fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása
hatékonyságának növelése, az igénybe Felhasználónak címzett elektronikus
hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak
az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe Felhasználó
hozzájárulása alapján kezelhet.
12. Adatkezelések nyilvántartása
12.1. Megrendelők nyilvántartása: a megrendelést leadó Felhasználók – 8. pontban
felsorolt – szerződés teljesítéséhez szükséges adatait tartalmazza. A bizonylat
megőrzéshez kapcsolódó adatok a törvény által előírt számvitellel kapcsolatos
adatmegőrzési kötelezettség teljesítését követően, tehát a számla kiállításától
számított 8. év elteltét követő évben kerülnek törlésre. A további,
megrendeléshez kapcsolódó adatok a szerződéskötést követő 5. év elteltét
követően kerülnek törlésre.
12.2. Regisztrált felhasználók nyilvántartása: a webhelyen regisztráló Felhasználók
7. pontban felsorolt adatait tartalmazza. Az adatok törlésére a regisztráció
törlésekor illetve Felhasználó hozzájárulásának visszavonására illetve
adatainak törlésére vonatkozó kérelmének teljesítésekor kerül sor.
12.3. Adattovábbítási nyilvántartás: Tartalmazza az Adatkezelő által kezelt
személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és
címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint
esetlegesen az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
adatokat.
12.4. Adatvédelmi incidens nyilvántartás: személyes adat jogellenes kezeléséről
vagy feldolgozásáról és ezek elhárítására megtett intézkedésekről szóló
nyilvántartás. Tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az
adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens
időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket,
valamint – törvényi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén – az
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
12.5. Adatkezelő az adatkezelési célok elérése érdekében – a fent írtak szerint –
külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban,
informatikai rendszerében tárolja az adatokat.
13. Adattovábbítás
13.1. Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen a megrendelés során online
fizetési módot választó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb
szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.
13.2. Az adattovábbítás címzettje:
B-Payment Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(BORGUN)
Rövidített név: B-Payment Szolgáltató Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-047882
Adószám: 24722137-2-41
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 4. 1.
Postacím: 1132 Budapest, Váci út 4. 1.
Telefon: +36 1 793 6776
E-mail: info@b-payment.hu
Webhely: https://www.borgun.com/hu/
gazdasági társaság, mint az Adatkezelő webhelyén igénybe vehető online
fizetési szolgáltatás szolgáltatója.
13.3. Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján
a Címzett jogos érdeke.
Címzett a rá vonatkozó jogszabályok alapján csalás-megelőző és –felderítő
rendszer üzemeltetésére köteles a fizetési szolgáltatás nyújtásával
kapcsolatban, és az ehhez szükséges személyes adatokat jogosult kezelni.
Címzett kialakította a jogszabályi kötelezettségének megfelelő rendszert,
melynek működtetéséhez az Adatkezelő általi adattovábbítás szükséges.
Ennek megfelelően a Címzett jogos érdeke, hogy a jogszabályi
kötelezettségének teljesítése érdekében a csalás-megelőző és –felderítő
rendszert üzemeltetni tudja. A Címzettre vonatkozó hivatkozott jogszabályi
rendelkezések:
- a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény 165. § (5) bekezdése,
- az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 92/A. §
(3) bekezdés f) pontja,
- a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
14. § (1) bekezdés v) pontja.
Adatkezelő és a Címzett jogos érdeke a csalásmegelőzés, az online fizetések
megfelelő működésének biztosítása. Mindkét szervezet fő bevételi forrásához
kapcsolódik a fizetési szolgáltatás megfelelő működése. Mindemellett
Felhasználó érdeke is mindez, különösen a bankkártya adatokkal való
visszaélés elkerülése.
Az adattovábbítás lehetővé teszi a csalások kiszűrését, felderítését és a
fizetési folyamat során esetlegesen felmerülő akadályok elhárítását.
Felhasználó foglalás/megrendelés során kezelt adatainak köréből kerülnek
továbbításra az adatok titkosított adatforgalmat biztosító elektronikus
csatornán keresztül, kizárólag a Címzett részére és csak az online bankkártyás
fizetés megtörténte esetén, melyeket a Címzett más célra nem használ fel.
Mindebből következik, hogy az adattovábbítás Felhasználóra nézve jelentős
kockázattal nem jár, további érzékelhető hatást nem gyakorol rá.
Az adatok továbbítása szükséges az itt írt célok eléréséhez, és alkalmas is a
fizetési szolgáltatás biztonságosabbá tételére.
Figyelembe véve a fentieket, illetve a beépített garanciális intézkedéseket, az
adattovábbítás nem jelent indokolatlan mértékű beavatkozást a Felhasználók
magánéletébe, ezért az adatok továbbítása szükséges és arányos adatkezelési
művelet.
13.4. A továbbított adatok köre:
- felhasználónév
- vezetéknév
- keresztnév
- ország
- telefonszám
- e-mail cím.
A fizetés során megadott bankkártya adatokat Felhasználó közvetlenül a
fizetési szolgáltatónak adja meg, így azok nem kerülnek Adatkezelő
birtokába.
13.5. Az adattovábbítás célja: A fizetési szolgáltatás megfelelő működtetése és a
fizetés technikai értelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása,
a felhasználók érdekei védelme érdekében végzett fraud-monitoring – az
elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató
csalás felderítő rendszer – működtetése, valamint a Felhasználó részére
történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.
13.6. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik
személyeknek.
13.7. Adatkezelő a fenti eseten kívül kizárólag törvényes kötelezettség esetén,
hatóságoknak továbbít adatokat.
14. Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó
szervezeteket.
14.1. Tárhelyszolgáltató
14.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató
Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől
függetlenül.
14.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe
WEB200 Internet Média Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: WEB200 Kft.
Cégjegyzékszám: 14 09 309632
Adószám: 14924943-2-14
Székhely: 7400 Kaposvár, gróf Apponyi Albert utca 17.
Telefon: +36 30 8280 000
E-mail: info@web200.hu
Webhely: https://www.web200.hu/
gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban:
Adatfeldolgozó).
14.1.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az
adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.
14.1.4. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben
vett működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára.
14.1.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes
adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél
jelzett adatkezelési időtartamokkal.
14.1.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett
üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását jelenti.
14.2. Weboldal fejlesztő
14.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató
Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől
függetlenül.
14.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe
WEB200 Internet Média Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: WEB200 Kft.
Cégjegyzékszám: 14 09 309632
Adószám: 14924943-2-14
Székhely: 7400 Kaposvár, gróf Apponyi Albert utca 17.
Telefon: +36 30 8280 000
E-mail: info@web200.hu
Webhely: https://www.web200.hu/
gazdasági társaságot, mint a weboldal fejlesztőjét (a továbbiakban:
Adatfeldolgozó).
14.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az
adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.
14.2.4. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben
vett működésének biztosítása a szükséges információtechnológiai
műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.
14.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes
adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél
jelzett adatkezelési időtartamokkal.
14.2.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett
üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.
14.3. Tárhelyszolgáltatás az elektronikus levelezéshez
14.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: Jelen tájékoztatóban megjelölt
Érintettek, akikkel Adatkezelő elektronikus levelezés útján tartja a
kapcsolatot.
14.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe
WEB200 Internet Média Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: WEB200 Kft.
Cégjegyzékszám: 14 09 309632
Adószám: 14924943-2-14
Székhely: 7400 Kaposvár, gróf Apponyi Albert utca 17.
Telefon: +36 30 8280 000
E-mail: info@web200.hu
Webhely: https://www.web200.hu/
gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt
elektronikus tárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).
14.3.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: elsősorban az
érintett neve és e-mail címe, másodsorban az Érintett által elektronikus
levélben megküldött további adatok.
14.3.4. Az adatfeldolgozás célja: Az elektronikus levelezés működéséhez
szükséges tárhely biztosítása.
14.3.5. Adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag az elektronikus
levelezéshez szükséges tárhely biztosítását jelenti.
14.4. Termék kiszállításával kapcsolatos adatfeldolgozás
14.4.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a megrendelés során kiszállítással
történő átvétel módját választó Felhasználók.
14.4.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt
Felelősségű Társaság
Rövidített név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Telefon: +36 29 886 670
Fax: +36 29 886 610
E-mail: info@gls-hungary.com
Webhely: https://gls-group.eu/HU/hu/home
gazdasági társaságot (a továbbiakban: Adatfeldolgozó),
valamint a
Trans-Pack Logisztika Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Trans-Pack Logisztika Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-165333
Adószám: 23129287-2-13
Székhely: 2220 Vecsés, Dózsa György út 1.
Postacím: 2220 Vecsés, Dózsa György út 1.
Telefon: +36 20 4242 523
E-mail: belfold@trans-pack.hu
Webhely: http://www.trans-pack.hu/
gazdasági társaságot (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).
14.4.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az
adatfeldolgozás a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés
teljesítése (kiszállítás végrehajtása) érdekében Felhasználó alábbi adatait
érinti:
- vezetéknév
- keresztnév
- telefonszám
- szállítási cím.
14.4.4. Az adatfeldolgozás célja: a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő
szerződés teljesítésének keretében a megrendelt termék kiszállításának
végrehajtása a Felhasználó által megjelölt címre történő kézbesítéssel,
szükség esetén a kézbesítés helyének és idejének tárgyában telefonon
történő egyeztetéssel.
14.4.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez
szükséges ideig tart.
14.4.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez
szükséges adatkezelési műveleteket jelenti.
14.5. Számlák előállításával kapcsolatos adatfeldolgozás
14.5.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó
Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások
igénybevételétől függetlenül.
14.5.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe
InCash Ügyvitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név: InCash Ügyvitel Zrt.
Cégjegyzékszám: 01 10 049156
Adószám: 25844034-2-41
Székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 19.
Postacím: 1139 Budapest, Forgách utca 19.
Telefon: +36 1/238-0814
E-mail: incash@incash.hu
Webhely: https://www.incash.hu/
gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt számlázó szoftver
fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).
14.5.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az
adatfeldolgozás a megrendelést leadó felhasználó nevét és címét, valamint a
megrendelt árucikk(ek) és/vagy szolgáltatás(ok) megjelölését, a vásárlás
időpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb
díjakat tartalmazó bizonylatokat érinti.
14.5.4. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által a számlák kiállításához
használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének
biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai
műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.
14.5.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a számviteli törvényből fakadó bizonylatmegőrzési
kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig - a számla
kiállításától számított 8 évig - tart.
14.5.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a számla kiállításához használt szoftver
informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai
műveleteket jelenti.
14.6. Könyvelési szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás
14.6.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a megrendelést leadó Felhasználók.
14.6.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe
SZÁM-ART Számviteli, Számitástechnikai és Általános Kereskedelmi,
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: SZÁM-ART Kft.
Cégjegyzékszám: 01 09 360424
Adószám: 10924185-2-42
Székhely: 1165 Budapest, Kalitka utca 2.
Postacím: 1165 Budapest, Kalitka utca 2.
Telefon: +36 1 403 5682; +36 1 403 5535
Webhely: http://www.szamart.hu/
gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő gazdasági
tevékenységének könyvelőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).
14.6.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az
adatfeldolgozás a megrendelést leadó Felhasználó nevét és címét, valamint
a megrendelt árucikk(ek) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat,
szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokon szereplő
adatokat érinti.
14.6.4. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által végzett gazdasági
tevékenységre vonatkozóan jogszabály által előírt számviteli
kötelezettségek teljesítése a fenti Adatfeldolgozó szolgáltatásának
igénybevétele útján.
14.6.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a számviteli törvényből fakadó bizonylatmegőrzési
kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig – a számla
kiállításától számított 8. év elteltét követő évben bekövetkező törlésig –
tart.
14.6.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez
és ellenőrzéséhez szükséges műveleteket jelenti.
14.7. Könyvvizsgálati szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás
14.7.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a megrendelést leadó Felhasználók.
14.7.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe
SZÁM-AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ Adótanácsadó Betéti Társaság
Rövidített név: SZÁM-AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ Bt.
Cégjegyzékszám: 13-06-070066
Adószám: 20772336-1-13
Székhely: 2100 Gödöllő, Nagyvárad út 25.
Postacím: 2100 Gödöllő, Nagyvárad út 25.
gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő gazdasági
tevékenységének könyvvizsgálóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).
14.7.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az
adatfeldolgozás a megrendelést leadó Felhasználó nevét és címét, valamint
a megrendelt árucikk(ek) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat,
szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokon szereplő
adatokat érinti.
14.7.4. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által végzett gazdasági
tevékenységre vonatkozóan jogszabály által előírt, könyvvizsgálatra
vonatkozó számviteli kötelezettségek teljesítése a fenti Adatfeldolgozó
szolgáltatásának igénybevétele útján.
14.7.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a számviteli törvényből fakadó bizonylatmegőrzési
kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig – a számla
kiállításától számított 8. év elteltét követő évben bekövetkező törlésig –
tart.
14.7.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez
és ellenőrzéséhez szükséges műveleteket jelenti.
14.8. Adatfeldolgozás más célra nem történik.
14.9. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót
nem vesz igénybe.
15. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
15.1. Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a
Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott
Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén
- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül megadja.
A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező
személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja,
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül.
A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív
költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (a 16. pont szerint).
15.2. Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a
Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a
személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
15.3. A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak
helyesbítését, melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra,
hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
15.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa
kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó
jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az
Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján
végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
15.5. A törléshez való jog: Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és
az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen
üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a
személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került
sor.
Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett
Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban
az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul,
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az
Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
15.6. Tiltakozáshoz való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő
jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
16. Felhasználó kérelmeinek teljesítése
16.1. A 15. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen
biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával
vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
16.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót
a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását
is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a
Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha
az érintett Felhasználó azt másként kéri.
16.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme
nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított
egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának
okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 17.
pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet
bírósági jogorvoslati jogával.
16.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő
módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő
Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak
az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei
vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban,
további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez
szükséges információk nyújtását kérheti.
16.5. Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő Magyarország, 1103 Budapest,
Kőér u. 16. címére, e-mailben az info@technical.hu e-mail címre juttathatja
el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt
a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről
küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem
figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az
elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
17. Adatvédelem, adatbiztonság
17.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében
gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel
valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az
egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő
intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.
17.2. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások
feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai
rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem
kapcsolhatók egy személyhez sem.
17.3. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes
cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a
vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági
intézkedések mellett.
17.4. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http
protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg
azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított
adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített
adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő
meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos
feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri
felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.
18. Jogérvényesítés
Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény és a GDPR alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/
A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
2019. március 8.
TECHNICAL Kft.